PROJEKTY ORGANIZACJI RUCHU
"ADAS" Sławomir Adamczyk
Oferta


PROJEKTY ORGANIZACJI RUCHU

Warszawa i okoliceWykonujemy projekty stałej i czasowej organizacji ruchu dla potrzeb m.in:

  • dróg, zjazdów, dróg wewnętrznych, parkingów itp.
  • imprez ulicznych, sportowych, występów artystycznych itp.
  • budowy i remontu budynków
  • budowy i remontu sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazociągów, sieci cieplnych, energetycznych, teletechnicznych oraz ich przyłączy
  • ogródków sezonowych
  • nośników reklamowych, bilbordów

Wszystkie projekty organizacji ruchu posiadają niezbędne opinie i uzgodnienia zarządów dróg, policji oraz zatwierdzenie odpowiednich urzędów.